A way to mindful living

ENNEAGRAMMET

... Kontakt meg      

Enneagrammet er et fantastisk verktøy innenfor personlighetspsykologi. Verktøyet har røtter flere tusen år tilbake i tid og har på en genuin måte flettet sammen østlig filosofi med nyere vestlig personlighetspsykologi. Enneagrammet viser oss, på en oversiktlig måte hvilke beskyttelsesstrategier hver og en av oss har funnet hensiktsmessig for det livet vi er født inn i. Det finnes 9 hovedtyper innenfor denne teorien med en rekke kombinasjoner. Enneagrammet er et livsstudie som all annen form for psykologi er, men når det er sagt finnes det basis kurser som vil lære deg grunnleggende prinsipper som hjelper deg å forstå relasjoner på en helt ny måte. Verden og livet handler om hvordan vi forholder oss til hverandre. Det være seg på arbeidsplassen eller privat.

Jeg holder kurs i Enneagrammet Basic som består av 3 x 3 dagers kurs.

Ønsker du å delta på et slikt kurs arrangeres det kun ved forespørsler og jeg må ha minimum 8 deltakere for å starte Basic 1. Kurset arrangeres både for privatpersoner og bedrifter.

Tag en gratis Enneagram-test