A way to mindful living

MINDFULNESS & MINDFUL EATING

... Kontakt meg      

Å være mindful vil si å være tilstede med hele seg i øyeblikket. For de fleste av oss forsvinner øyeblikket uten at vi er tilstede. Vi grubler enten over noe som har skjedd eller retter fokuset mot noe inn i fremtiden. I mange tilfeller får bekymringer, frykt og engstelse lov til å fylle oss. Da er det ikke mye plass til å oppleve det som skjer akkurat her og nå. Hele vårt samfunn oppfordrer oss til å være mer effektive, selvstendige, tilgjengelig stort sett hele døgnet og ikke minst perfekte! Dette jaget skaper usunt stress, fører oss lenger og lenger bort i fra oss selv, og ender for stadig flere av oss i sykdom. 

Mindfulness øvelser hjelper deg til å bli mer oppmerksom, til å lytte mer til deg selv og kroppens signaler. Å være mer tilstede i seg selv kan bidra til en mer helhetlig tilstedeværelse hvor du får kontakt med en større kreativitet og sider i deg selv du ikke har hatt "tid" til å romme så langt i livet.

Mindful eating er selvsagt en del av hele mindfulness, men jeg tilrettelegger egne kurser med fokus på mindful eating. For mange barn, menn og kvinner blir kroppen vår en fysisk beskyttelse mot et stadig økende press på enkelt-individet, for å klare og innrette seg etter dagens samfunnsnormer. Dette presset er ubehagelig og vanskelig å forholde seg til. Grenser blir ignorert, vi strekker oss stadig lenger for å tilfredsstille kravene, MEN kompenserer ofte med mat, piller, alkohol eller sterkere rusmidler. Denne vonde sirkelen kan ende katastrofalt og med en rekke sykdommer som hjerte-kar problemer, diabetes, depresjon, angst, sykelig overvekt, mage-tarm problemer, tretthetssyndrom, muskel og leddplager osv. Vi er da kommet inn i en sirkel hvor vi ikke har kontakt med oss selv. Større mengder mat, piller, rusmidler trengs for at vi skal klare å bedøve oss selv, vekten går kanskje opp, depresjon og angst øker og vi befinner oss i et slags mørke. Økt oppmerksomt nærvær på det som er tilstede akkurat her og nå kan gi deg opplevelser av hvile, det å gi slipp, aksept av det som er, vennlighet, "ikke streben" og takknemmelighet. Mindful eating gir ofte en helt annen fornemmelse av det vi nærer oss selv med, smaksopplevelser blir beriket og metthetsfølelsen blir mer balansert i forhold til kroppens FYSISKE behov.

 

Individuelle timer og kurs arrangeres etter forespørsel.